Trong những ngày cuối cùng công tác tại Nhật Bản, Ban Lãnh đạo Tuấn Minh Group đã đi thăm và làm việc tại hàng loạt viện dưỡng lão ở Nhật Bản. Nổi bật trong đó bao gồm khu ở dưỡng lão Mariko no Sato, Kawasaki và Iwasaki (Tokyo).  Đoàn công tác tiến hành khảo sát, thử nghiệm các hoạt động thực tế và cách vận hành mô hình dưỡng lão ở đất nước Mặt trời mọc. Từ đây, Tuấn Minh Group đưa ra các thiết kế tiện ích phù hợp tại dự án Tuấn Minh Paradise Resort.  Tuấn Minh Group là chủ đầu tư dự án Tuấn Minh Paradise Resort (ở Hòa Bình). Đây là mô hình nghỉ dưỡng kết hợp dưỡng lão theo tiêu chuẩn 5* Nhật Bản đầu tiên ở Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh tại viện dưỡng lão Nhật Bản

Ban Lãnh đạo Tuấn Minh Group àm việc, trao đổi cùng quản lý các viện dưỡng lão ở Nhật Bản
Ban Lãnh đạo Tuấn Minh Group làm việc, trao đổi cùng quản lý các viện dưỡng lão ở Nhật Bản
Hoạt động tham quan mô hình dưỡng lão tại Viện dưỡng lão Nhật Bản
Hoạt động tham quan mô hình dưỡng lão tại Viện dưỡng lão Nhật Bản
Ban Lãnh đạo Tuấn Minh Group àm việc, trao đổi cùng quản lý các viện dưỡng lão ở Nhật Bản
Ban Lãnh đạo Tuấn Minh Group làm việc, trao đổi cùng quản lý các viện dưỡng lão ở Nhật Bản
Hoạt động tham quan mô hình dưỡng lão tại Viện dưỡng lão Nhật Bản
Hoạt động tham quan mô hình dưỡng lão tại Viện dưỡng lão Nhật Bản
Hoạt động trải nghiệm của BLĐ Tuấn Minh Group
Hoạt động trải nghiệm của BLĐ Tuấn Minh Group
Hoạt động trải nghiệm của BLĐ Tuấn Minh Group
Hoạt động trải nghiệm của BLĐ Tuấn Minh Group
Một số hình ảnh về viện dưỡng lão Kawasaki
Một số hình ảnh về viện dưỡng lão Kawasaki

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.